Ana Sayfa
Duyurular
2016-17 Öğretim Yılında Mezun Olacaklar Hk

2016-17 Öğretim Yılında Mezun Olacaklar hk

240 AKTS Şartını sağlama hk

DUYURU

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz ve / veya bahar yarıyılı sonunda kayıtlı olduğu programın 8 yarıyıllık ders planındaki zorunlu dersleri tamamlamış/tamamlayacak olup 240 AKTS şartını sağlamış/sağlayacak öğrenciler; bölümden almaları gereken seçimlik ders sayısına bakılmaksızın; Bölüm Başkanlıklarına yazılı başvuru yapmaları halinde Bölüm Kurulunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetleri değerlendirilecektir.

Ancak bu durumdaki öğrencilerin, almaları gereken "Bölüm Seçimli" derslerinden bazılarını almayarak onların yerine "Üniversitr Ortak Seçimli" dersleri alıp saydırma taleplerinin geçerli olmayacaktır.