YENİ STAJ SİSTEMİ

Kimya Bölümü Yeni Staj Sistemi

 Sicil Fişi
 Staj Defteri
__________________________________________________________________________________________________
Kimya Bölümünün 30.10.2012 tarih ve 2012/51 nolu Bölüm Kurulu Kararı gereğince 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği”ne göre isteyenlerin Tıbbi Laboratuvarlarda görev alabilmeleri için staj sürelerinin 60 iş gününe çıkarılması uygun görülmüştür.